Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Välkommen

Om du inte vill se hela dagen, kan du i högerkantens spellista kan du välja vad du vill se.

09.00 Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silvers vision är att ta del av en framtida strukturutveckling och konsolidering av den nordiska gruvbranschen. Läs mer om bolaget här. VD Timo Lindborg presenterar bolaget.

09.30 Savo-Solar etablerades 2010 och är ??ett finskt-danskt företag som tillverkar världens mest effektiva solfångare. Bolaget levererar också effektiva lösningar för stora fjärrvärmeverk, industriell processvärme, samt investeringar i energieffektivitet för fastigheter. Företaget har närmare 30 kunder och dess produkter har sålts i nästan 20 länder. VD Jari Varjotie presenterar bolaget. Läs mer om bolaget på Analysguiden.

10.00 Copperstone Resources (fd Kopparberg Mineral) är ett mineralprospekteringsbolag. Prospektering görs främst vid de egna undersökningstillstånden och de bolaget söker är främst malmer med basmetallerna zink, bly och koppar samt ädelmetallerna guld och silver. Företagets tillstånd finns i Sverige. VD Per Storm presenterar bolaget. Läs mer om bolaget här.

10.30 Paus med kaffe

10.45 Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. VD Rolf Ljunggren presenterar bolaget. Läs mer om Cortus Energy här.

11.15 Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen. Läs mer om bolaget här. VD Mats Budh presenterar bolaget.

 

 

11.45 Ivisys har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns. VD Jakob Kesje presenterar bolaget.

 13.00 VibroSense Dynamics AB är ett företag fokuserat på att tillhandahålla effektiva system för diagnostik av perifer sensorisk neuropati, dvs sjukdom i nervstammarna i händer och fötter. Systemet kan b.la. användas som en del i ett förbyggande arbete för att undvika arbetsskador på grund av vibrationer. Företaget finns på Medeon Science Park i Malmö. VD Toni Speidel presenterar bolaget.

13.30 Miris Holding utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. Miris Holding har idag två huvudområden, dels inom livsmedel för ko- och buffelmjölksanalys och dels inom sjukhus för analys av bröstmjölk. Också inom läkemedelsproduktion har bolaget initierat analys av flytande läkemedel baserat på samma uppfinning. Även fasta livsmedel som konverterats till vätska kan analyseras på liknande sätt. Läs mer om bolaget här. VD Ulf Boberg presenterar Miris Holding.

14.00 Micropos har utvecklat ett medicintekniskt tillbehör, RayPilot som förbättrrar och effektiviserar dagens strålbehandling av cancer. RayPilot är ett system som kompletterar befintlig strålbehandlingsutrustning genom att med hög precision bestämma cancertumörers postition i kroppen och tumörens rörelse i realtid. Systemet kommer initialt tillämpas för postisionsbestämning av prostatatumörer. VD Tomas Gustafsson presenterar bolaget. Läs mer här.

14.30 Dentwares affärsidé är att kombinera dental och industriell spetskompetens för att kostnadseffektivisera produktionen av individanpassade dentala protetikkomponenter, genom användning av bland annat 3D-skrivarteknologi. Rätt utnyttjad erbjuder denna teknologi avsevärt lägre produktionskostnader och samtidigt högre kvalitet. Läs mer om bolaget på AnalysguidenVD Per H. Dybwad presenterar bolaget.


15.00 Paus med förfriskningar

15.30 Axonkids är ett ungt företag med gedigen erfarenheten av arbete med bilbarnstolar och säkerhet i bil för barn. Axonkids grundades 2009 av Tony Qvist och Tony Broberg som båda tidigare arbetat med barnsäkerhet och bilbarnstolar inom olika företag. Till sig knöt de en krets med personer från företag inom bilbarnstols och svenska fordonsindustrin. Läs mer om bolaget här. Bolaget presenteras av styrelseledamot Sten-Åke Kjellstedt.

16.00 QBNK Holding erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Qbank är specialiserad på lösningar som effektiviserar arbetet med kommunikation genom smartare hantering och integration av digitala filer och information över internet. Läs mer om bolaget på Analysguiden. VD Carl Petruson presenterar bolaget.

16.30 Greater Than är ett teknologi och marknadsbolag inom området ”Connected Car”. En ny marknad som anses vara ett av de mest intressanta för bl.a. Apple, Google, Microsoft och Telefonica. Greater Than tillhandahåller teknologi som möjliggör för att konsumenten kan koppla upp sin bil mot nätet. Med produkten Enerfy – Connect with your Car, får bilisten massor av intressant kunskap, statistik och historik om sina bilar och sin bilkörning. Läs mer om bolaget här. Bolaget presenteras av ordförande Sten Forseke.

17.00 Alteco Medicals produkt LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till ungefär hälften av sepsisfallen. Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Behandlingen med LPS Adsorber hejdar den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Läs mer om bolaget här. VD Jonas Jönmark presenterar bolaget.

17.30 Paus med förtäring

17.50 Boule Diagnostics är en internationell koncern med dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Kärnverksamheten utgörs av avancerade system inom bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar till dessa. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier och diagnostikbolag. Systemen marknadsförs i över 100 länder. Läs mer om bolaget här. VD Ernst Westman presenterar bolaget.

18.20 Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik för att återvinna kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck. Scandinavian Enviro Systems teknik baseras på patenterad pyrolysteknik som uppfanns av Bengt-Sture Ershag 1994. Den första patentansökan ingavs 1998 och arbetet med utformningen av den första pilotanläggningen påbörjades samma år. Svenskt metodpatent beviljades år 2000. Läs mer om bolaget här. VD Martin Hagbyhn presenterar bolaget.

18.50 Aktiepodden Special ”Har vi en bubbla på börsen”? Medverkande Gösta Carlberg, Gunnar Ek och Agnetha Jönsson, Aktiespararna samt Anders Elgemyr, Birger Jarl FK.

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med
© Radio Falköping 90,8 MHzWebbsidan använder Cookies