Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Välkommen

Aktiedagen 2015 Lund

Program

14:00 Cantargia bedriver forskning och utveckling av en antikroppsbehandling för cancer. Bolaget grundades 2010 av Lund University Bioscience AB, professor Thoas Fioretos, Dr. Marcus Härås och Innovagen AB utifrån en upptäckt att patienter med akut myeloisk leukemi (AML) samt kronisk myeloisk leukemi (KML) har cancerstamceller med ett överuttryck av en specifik målmolekyl (IL1RAP), vilken inte återfinns på normala blodstamceller. Cantargias vision är att angripa själva roten till sjukdomen via utveckling av ett effektivt läkemedel som angriper cancerstamceller och som även har potential att angripa tumörcellerna direkt. Målet är att detta läkemedel ska bli ett läkemedel som får en viktig roll i framtida cancerbehandlingar. Cantargia presenteras av VD Göran Forsberg.

14:30 Saniona
Ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling i Danmark av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta. Saniona har en portfölj av läkemedelskandidater i preklinisk fas eller klinisk fas 1 och bolaget har även etablerade samarbeten med bland annat Janssen Pharmaceuticals, Inc. och Pfizer Inc. Bolaget presenteras av CFO Thomas FeldthusLäs mer om Saniona här.

15:00 Exini Diagnostics
Exinis produkter bygger på avancerad bildbehandling för gamma-kameror (SPECT) som på ett automatiskt sätt känner igen olika organ och sjukliga förändringar. Den automatiska tolkningen sker med artificiella neurala nätverk som tränats att tolka bilder. VD Magnus Aurell presenterar bolaget. Läs mer om bolaget här.

15:30 Paus med förfriskningar

16:00 Serstech identifierar kemikalier med hjälp av världens troligen minsta och mest kostnadseffektiva Raman-spektrometer. Den kan byggas in för processövervakning eller användas i form av ett handhållet instrument. Eftersom mätningarna inte kräver några förberedelser och går igenom såväl vatten som glas och plast finns många användningsområden. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet identifierar knark och farliga ämnen. VD Peter Höjerback presenterar bolaget.

16:30 A1M Pharma
Bolaget bedriver utveckling och kommersialisering av i första hand diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Behandlingen är baserad på proteinet A1M, och diagnosmetoden på detektion av fetalt hemoglobin i mammans blod. Bolaget utforskar även möjligheten att använda A1M för att behandla flera andra sjukdomar som också kännetecknas av oxidativ stress, exempelvis inre blödningar, vävnadsskador på grund av syrebrist och vid strålningsbehandling av cancertumörer. VD Tomas Eriksson presenterar bolaget. Läs mer om A1M Pharma här.

17:00 Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för att via stamcellsodling skapa ”reservdelar” till människokroppen. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade yt-gradienter kan forskarna ganska enkelt lokalisera på vilket underlag som stamcellerna har en kontrollerade tillväxt i den takt som krävs. Bolaget har redan ett flertal betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen. Bolaget genomför nu en nyemission inför notering på AktieTorget. Cline Scientific AB presenteras av VD Patrik Sundh.

17:30 Paus med förtäring

18:00 Medicon Village
Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village, berättar om sin verksamhet samt varför Öresundsregionen har blivit ett centrum för Life Science.
Medicon Village erbjuder en mötesplats för forskare, innovatörer och företagare inom life science. Vi är cirka 1100 personer på plats i 100 olika organisationer. Det lilla företaget får det stora företagets fördelar i en miljö med rikt erfarenhetsutbyte. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan på Medicon Village cirka 80 000 kvm, av vilka drygt 40 000 kvm är laboratoriehus 

18:30 SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet. SensoDetects hemmamarknad är Skandinavien, men bolaget har planer på att senare utöka försäljningen till resterande Europa, och sedan även USA samt Asien. VD Martin Terins presenterar bolaget. Läs mer om bolaget här.

19:00 Medfield Diagnostics utvecklar, marknadsför och säljer diagnostiska instrument som bygger på mikrovågsteknik. Detta kommer att möjliggöra behandling i tid för personer med stroke genom rätt diagnos på plats, vid strokeenheter och i ambulanser. VD Dag Jungenfelt presenterar bolaget. Läs mer om Medfield Diagnostics här.


19:30 "Bli grymt rik på aktier"
Vill du nå framgång på börsen? Författaren Anders Haskel har nära 30 år i finansbranschen bakom sig och är ett välkänt namn i tidningen Aktiespararen. Anders berättar om sin nya bok och delar med sig av sina tips. I samband med föredraget säljs boken till ett förmånligt pris. Läs gärna en nypublicerad recension av boken här.

20:00 Avslutning...
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med
© Radio Falköping 90,8 MHzWebbsidan använder Cookies